Bárth János néprajzkutató tanulmányai

A vígasztaló Napbaöltözött Asszony [doc]
Csodás gyógyulások egyházi vizsgálata Csíksomlyón 1784-ben
Agapé kiadó, Szeged, 2000.

"Urusos kút", határbeli kápolna és a Szent László hagyomány [doc]
Ethnographia CVII. 1996. 1-2., 73-83. p.

Az Illancsi tanyák népének hajósi búcsújárása [doc]
Népi kultúra - népi társadalom XI-XII. 59-117. p. Budapest, 1980
2. megjelenés: Kétvízközi népismeret - Tanulmányok a Duna-Tisza közéről (szerk.: Romsics Imre; Kalocsa 2005)

Adalákok a jugoszláviai magyarság búcsújáró hagyományainak ismeretéhez [doc]
Fejős Zoltán - Küllős Imola (szerk.): Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl. A magyarságkutatás könyvtára II. Vallási néprajz 4. 227-245. Budapest, 1990
2. megjelenés: Kétvízközi népismeret - Tanulmányok a Duna-Tisza közéről (szerk.: Romsics Imre; Kalocsa 2005)

A kalocsai búcsúsok egy laikus szokásáról [doc]
Ethnographia LXXXV. (1974) 2-3., 366-373. p. Budapest
2. megjelenés: Kétvízközi népismeret - Tanulmányok a Duna-Tisza közéről (szerk.: Romsics Imre; Kalocsa 2005)

Mária kápolna és a Mária forrás Dusnok határában
Bárth János (szerk.): Két víz között. A Duna-Tisza közi nemzetiségek és népcsoportok hagyományai. Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Alapítvány és a Cumania Alapítvány, Baja-Kecskemét, 1999. 23-42.old.