Molnár V. József néplélekrajz-kutató tanulmányai

Csíksomlyó

Isten óhajtása

Boldogasszony

Immaculata

A Hétfájdalmú Szűzanya búcsúja
Előadás, Örökség Népfőiskola XIV. Találkozója, Eger, 1993. IX.