Tétszentkút

a Segítő Szűzanya búcsújáróhelye

Győr-Sopron megyében, a Győri egyházmegye területén lévő kegyhely
     A rábaközi kisközség Győr-Sopron megyéhez és a Győri egy- házmegyéhez tartozik.
     1715-ben, mondja a történeti hagyomány, egy császári katona, Ailert Keresztély azt álmodta, hogy betegségéből a téti erdő forrá- sánál gyógyul meg. Álma valóra vált. Gyógyulása után a forrás mellett egy kis kápolnát építtetett, s a Segítő Szűzanya (Mariahilf) képének egy másolatát helyezte el benne.
     Csodás gyógyulásának híre indította el a búcsújárásokat, s a folytatódó imameghallgatások révén vált Tétszentkút a Rába- köz népének egyik búcsújáró helyévé.
     A szentkúti kápolnában a csodás forrás közvetlenül az oltár alatt volt. Beomlás veszélye miatt a századfordulón betemették, azóta kiszáradt.
     A búcsújáró kápolnát mindig Tét plébániájáról látták el.
     A kápolna nagyszámú zarándokot vonzó fő búcsúja Mária neve- napján (szeptember 12-én) van. A templom búcsúját Páduai Szent Antal ünnepén (június 13) tartják.
     A szentkúti templom 1715 és 1744 között épült ki mai formájá- ban. A rokokó főoltáron a Segítő Szűzanya kegyképe fölött van a patrónus szent, Páduai Szent Antal megkoronázott képe. Az oltár két oldalán Szent István és Szent László királyok szobrai áll- nak. A kegyképen Máriát és a kis Jézust is ezüst koronával ékesí- tették. Különösen figyelemre méltó a szentélyt a hajótól elvá- lasztó rokokó rács, a régi magyar vasművesség remeke.
     Különös, hogy az ezüst fogadalmi ajándékokat nem itt, hanem a múlt század elején (1818) épült téti plébániatemplomban láthatjuk. A XVIII-XIX. század fordulójáról származnak. Téten született Kisfaludy Károly (1788-1830), a korai magyar reformmozgalom egyik vezéralakja.
     Tét vasúton megközelíthető a Győr-Pápa vasútvonalon, köz- úton pedig a Győr-Pápa közti 83-as főúton. A közút áthalad Téten és érinti a Szentkutat is.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Bp.,1990. 160-161.old.)
Foto: Lantos Miklós Kép forrása: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Bp.,1990.

Kegykép Fotó: Kósa Károly

Oltár Fotó: Kósa Károly

A tétszentkúti templom Fotó: Kósa Károly9100 Tét
Fő u. 127.
Tel.: 96/461-219
Fax: 96/461-219

Kik idejöttetek lángoló szívekkel
Szent Anna kincsének eztet zengjétek el
Óh Mária szép szerelmem
Ha nevedet emlegetem
Minden fájdalomtól meggyógyul szívem.

A jó Isten után bizalmunk nagy benned
Mert te emeled fel értünk drága kezed
Óh Mária szép szerelmem
Ha nevedet emlegetem
Minden fájdalomtól meggyógyul szívem.

Ki téged e földön anyának választott
Megnyered részére a szép mennyországot
Óh Mária szép szerelmem
Ha nevedet emlegetem
Minden fájdalomtól meggyógyul szívem.

Szép neved napjára kik most idejöttünk
Ékes hajlékodban e szóval köszöntünk
Óh Mária szép szerelmem
Ha nevedet emlegetem
Minden fájdalomtól meggyógyul szívem.

Ha az ég ajtóján kopogtat a lelkem
A szép mennyországba te eressz be engem.
Óh Mária szép szerelmem
Azt az egyet nyerd meg nekem
Rózsás kertedben a koszorút köthessem.

Forrás: Ft.Turcsik György-Kerekes József(szerk.):
Búcsújárók könyve. Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés,
Bp. 2001. 198-199.old.


Bálint Sándor:
Boldogasszony vendégségében
c. könyvének Tétszentkút c. fejezete

A tétszentkúti oltár Berke József gyűjteményéből

Képeslap Tétszentkútról Berke József gyűjteményéből

2009. szeptember 12-én, szombaton 19 órától a Segítő Szűzanya búcsújára várják a híveket. A programban rózsafüzér, litánia, gyónási lehetőség szerepel. A szentmisét 20.30-kor mutatják be. Ezt követően gyertyás körmenetet tartanak a Szűzanya szobrával. A szeptember 13-án 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise szónoka Barbély János kanonok.

Fotó: Kósa Károly
A tétszentkúti kegytemplom...
Fotó: Nagy Zoltán
...homlokzata...
Fotó: Nagy Zoltán
...ablaka...
Fotó: Nagy Zoltán
Oszlopos Mária-szobor
a templomkertben
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly
Az oszlop feliratai
Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly
A karzat

Fotó: Nagy Zoltán
A templom belső tere
Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Zoltán
Jézus Szíve szobor
Fotó: Nagy Zoltán
Szűz Mária szobor
Fotó: Nagy Zoltán
Pieta

Fotó: Nagy Zoltán
Szószék
Fotó: Kósa Károly

Fotó: Kósa Károly
Szent család
Fotó: Kósa Károly
A szentély
Fotó: Kósa Károly
Baloldali mellékoltár...
Fotó: Kósa Károly
...oltárképe

Fotó: Kósa Károly
Jobboldali mellékoltár..
Fotó: Nagy Géza
..oltárképe
Fotó: Kósa Károly
A kegykép feletti
kép
Fotó: Nagy Géza
A kegykép
Fotó: Nagy Zoltán
A szentkút helye az oltár mögött
Fotó: Kósa Károly
Felirat a szentélyben


Köszönjük Borsó László hitoktató segítségét!
Vissza a kezdő oldalra