Törökszentmiklós

Fájdalmas Anya búcsújáróhelye

Jász-Nagykun-Szolnok megyében, az Egri Főegyházmegye területén található kegyhely
    A kegyhely kegykápolnája tulajdonképpen a kálvária-kápolna. 1761-ben épült, majd 1938-ban a szervita atyák gondozásába ketült, mely szerzet a Fájdalmas Szűzanya tiszteletét van hivatva szolgálni szerte a nagy világban. 1948. április 30-án a Vatikáni Rádió, majd ezt követően a Vatikán hivatalos újságja világgá röpítette, hogy XII. Pius pápa egy csodálatos szépségű Fájdalmas Szűz-szobrot ajándékozott és küldött Törökszentmiklósnak. A szobor hű mása a római Addolorata nevű csodatévő kegyszobornak. A Szűzanya szívében hét tőr van.
     A Fájdalmas Szűzanya tiszteletét ezen a helyen az Almássy család karolta föl és indította el, akkor, amikor itt kápolnát épített a temető közepére. A temető azóta megszűnt, de megmaradt a szép kápolna, és a Fájdalmas Szűzanya tisztelete pedig egyre jobban terjed. A kápolnát 1819-ben átépítették, századunkban a szervita atyák kibővítették, hogy méltó legyen az ide érkező kegyszoborhoz. A zarándokokra nagy hatással van a Szűzanya élethű arca, könnyes szeme és magának a ruházatnak a komor, bordó színű ábrázolása.
     A törökszentmiklósi kálvária-kegyhely főbúcsúja minden évben szeptember harmadik vasárnapján van. Előtte való szombaton esti szentmise, majd szentségimádás és szentórák töltik ki a virrasztás éjszakáját. A búcsú vasárnapján óránként szentmise, majd az ünnepi főmise után szentséges körmenet. van. Megjegyzendő még, hogy a római pápa által'1948-ban ajándékozott kegyszobrot boldog emlékd Mindszenty József bíboros, hercegprímás koronázta meg és magát a kegyhelyet ünnepélyesen kegyhellyé avatta. A kegyhely vasúton és közúton is megközelíthető.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft. Balassagyarmat, 1991. 279.old.)


Parádi Félix plébános:
A Fájdalmas Szűzanya törökszentmiklósi templomának
és plébániájának története (1991)
A törökszentmiklósi Fájdalmas Szűz Mária szobor Foto: Kósa Károly

A törökszentmiklósi Fájdalmas Szűz Mária kápolna szentélye Foto: Kósa Károly

A törökszentmiklósi Fájdalmas Szűz Mária kápolna Foto: Kósa Károly


Fájdalmas Szűz Mária Plébánia
5200 Törökszentmiklós
Kossuth u.253
Tel.:-
Örömmel telik meg szívünk, mikor látjuk anyánkat,
Kinek kegyébe ajánljuk magunkat és hazánkat.
Ne hagyj el, ne hagyj el, Mária, Törökszentmiklós Csillaga.
Ne hagyj el, édes patrónánk! Maradj velünk, Szűzanyánk.

Messze útról jöttünk hozzád, eléd tesszük szívünket,
Mert az élet sok keserve elfárasztott bennünket!
Ne hagyj el, ne hagyj el, Mária, Törökszentmiklós Csillaga.
Ne hagyj el, édes patrónánk! Maradj velünk, Szűzanyánk.

Velünk küldte el kérését családunk minden tagja,
Mert ki a Szűzanyát kéri, magára azt nem hagyja.
Ne hagyj el, ne hagyj el, Mária, Törökszentmiklós Csillaga.
Ne hagyj el, édes patrónánk! Maradj velünk, Szűzanyánk.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft. Balassagyarmat, 1991. 279.old.)

A törökszentmiklósi templom
Törökszentmiklós. R.k. templom
Képeslap Gondos béla gyűjteményéből
Foto: Csobaji Előd (1981) Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalata, Budapest

A törökszentmiklósi Fájdalmas Szűz Mária kápolna búcsúja
2005-ben szeptember 17-18-án lesz.

Szeptember 17-én, este 7 órakor szentmisével kezdődik. Éjszaka imádságos virrasztás a templomban.
Szeptember 18-án vasárnap reggel 7.30-kor kismise. Délelőtt 10 órakor ünnepélyes szentmise és körmenet. A búcsú ünneplést Gáspár Mátyás esperes plébános, a nyíregyházi főplébánia plébánosa vezeti.


Képek a 2003. szeptember 21-i Fájdalmas Szűzanya búcsú ünnepi nagymiséjéről
(A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár gyűjteményéből. Fotó: Kósa Károly) :
Köszönjük Parádi Félix törökszentmiklósi plébános atya és Kósa Károly segítségét!

Vissza a kezdő oldalra