Trencsén

Trencin

Szűz Mária kegyhelye
    A híres felvidéki megyeszékhely, a Vág völgyének fontos települése. Látogatott kegyhelye a Várdomb egykori kiemelkedő szikláján áll. Ez eredetileg egy 14. századi háromajtós gótikus épület, melyet a 16. században reneszánsz stílusban átalakítottak. Alabástromi kegyoltárának készítője valószínűleg a híres Donner G. Ráfael. Mária-ünnepeken az egész év folyamán a zarándokok kedvelt búcsújáró helye. A Szeretetláng engesztelő mozgalomnak is egyik bázisa.
     Trencsénben található a sziklára épült kegytemplomon kívül még a művészi kivitelű Illésházy-kastély barokk kápolnája is, ahonnét a 18. században egy csodálatos, fából készült Mária-kegyszobrot a máriatölgyesi búcsújáró helyre szállítottak.
     Trencsén gyönyörűsége az 1650-es években a jezsuita atyák által épített templom és rendház, mely a jezsuita rend galád föloszlatása után a piaristák birtokába került. Ma már a kegyestanító-rendiek sincsenek jelen Trencsénben az 1950-es események óta.
     A kegyhely közúton és vasúton is egyaránt megközelíthető és a Szűzanya ünnepein különösen vonzó.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 282.old.)

Foto: Nagy Zoltán
A kép jobb oldalán a volt jezsuita templom
A kegyszobor Foto: Nagy Zoltán

A főoltár Foto: Nagy Zoltán

A Várdombon található kegytemplom Foto: Nagy Zoltán

A trencséni kegyhely éneke
(dallama: Szépen szól a kis harang...)

1. A szent örömnek lángja-bennünk ébredez,
Ajkainkon az ének ekként zengedez,
Százezerszer üdvözlégy, Trencsén csillaga.
Te vagy a mi jó anyánk, ne hagyj el soha.

2. Örömében sír bennern a szív és lélek,
Hogy téged, égi anyánk, is köszönthetlek,
Százezerszer...

3. Hozzád jöttünk, mint gyermek Édesanyjához,
Mert tudjuk, hogy kegyelmed reánk sugároz.
Százezerszer...

4. Boldog, aki tégedet anyának nevez,
Soha el nem felejtve drága szent neved.
Százezerszer...

5. Azt súgja kedves szavad, édes jó anyánk,
Kik gyermekeim vagytok, jöjjetek hozzám.
Százezerszer...

6. A bús özvegy és árva tehozzád fordul,
Tőled várnak vigaszt mint édesanyától
Százezerszer...

7. Ha majd egykor rnegnyílik a sír éjjele,
Haldokló szerneinket kezed fogja le.
Százezerszer...

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 282.old.)

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán
A kegytemplom bejárata
Foto: Nagy Zoltán
Mária-szobor a
templom mellett
Foto: Nagy Géza
Jézus Szíve oltár
a kegytemplomban
Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán
A volt jezsuita
templom főoltára


Vissza a kezdő oldalra