Turzófalva

Turzovka

Szűz Mária jelenésének kegyhelye
     A történelmi Felvidék északnyugati csücskében van, közel a morva-lengyel határhoz. 1958-59-ben különleges, természetfölötti események színhelye, és azóta sokaknak engesztelő helye és a Szeretetláng bázisa.
     Matousch Laschut erdőőr 1958. június 1-jénfinom és kőnnyű felhőn fiatal, komoly tekintetű, parancsoló, de mégis mosolygó és igen szép női alakot látott. Öltözete olyan volt, mint a lourdes-i Szűzé. Kezét összetette, baljában olvasót tartott. Nem ajkaival szólt, hanem kezének mozdulatával rendelkezett. Az erdőőr ennek eredményeként a világ térképét látta, három színárnyalattal. A kék szín jelezte a vizeket, a sárga a síkságot, a zöld a hegyeket és erdőket.
     A térképen végbemenő változásokat fekete táblán írás magyarázta. Hét változást lehetett észlelni. Ezek kőzül a zöld a jó és az üdvösség határait jelzi, a sárga a rosszat és a büntetéseket. Az első tábla utasítása: "Tartsatok bűnbánatot, imádkozzatok a papokért és végezzétek a rózsafüzért." A harmadik képen a gonoszság terjedése volt észlelhető. Fölirata: "Ha nem javulnak meg az emberek, helyi és általános katasztrófák következnek be." A negyedik képen a bajok és büntetések sorakoznak föl. Kísérő fölirata: "Abban az esetben, ha az emberek nem javulnak meg, büntetések által vesznek el." A hetedik tábla örvendetes hangulatot árasztott. Jelezte, hogy milyen lesz a világ, ha az emberek Isten parancsai szerint élnek.
     A jólétet és a békét azonban csak buzgó imádsággal nyerhetjük el. A látnok Laschut ezt kővetően háromórás elragadtatásba esett, közben minden betegségéből meggyógyult. Ettől a naptól pedig magaviselete gyökeresen megváltozott és a szent, önmegtagadó élet útjára lépett. Látomásáról csak 1958. szeptember 7-én tett.említést másoknak. Megindult a hívek özönlése Thurzófalvára minden irányból. Kialakult az állandó, imádságos jövés-menés a látomás színhelyén, noha az ateista irányzat Laschutot bolondnak nyilvánította és a besztercebányai elmegyógyintézetbe záratta. Mivel normálisnak minősítették az orvosok, az önkény hároméves internálással büntette. Ám ezek a megpróbáltatások sem tudták megtörni a túlvilági látomásban részesült erdőőrt.
     1967 pünkösdjén négy csoda történt Thurzófalván. 1968-ban pedig már ötvenezer hívő és huszonnyolc pap hódolt itt az Isten anyja előtt a csodás forrásoknál. Itt zarándokok hosszú sora áll és mindannyian a Nagyhatalmú Szűz csodás erejét és jelenlétét hirdetik.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 276.old.)

Foto: Nagy Géza

A kegyhely kápolnája Foto: Nagy Zoltán

Ének
1. Áldott légy ezerszer, Lourdes-i kegyes Szűz,
Szent Lajos honából kilobbant szent tűz.
Bűnbánatra irtő szózatodat visszhagozza
Kelet, észak, nyugat.

2. Hol kis Bernárdának te megjelentél,
Világhírűvé lőn a drága szentély,
Pirenei hegyen nyílt gyöngyvirág,
Érzi illatodat egész világ.

3. Benned a remény új hajnala támadt,
Én vagyok, mondád a kis pásztorleánynak,
A Szeplőtelen Szűz fogantatás.
Szép szavad szívünkben örömlakás.

4. A havasok tövén forrást nyitottál,
Kegyelemtrónusod íme most ott áll,
Ezrek csókolgatják lábad nyomát,
Ezrek lesik ajkad szűz mosolyát.

5. Megdicsőítetted a frankok földjét,
Kedves előtted e vitéz, bátor nép,
Ó, szeress minket is, magyarokat,
Ne nézd hogy megbántjuk szent fiadat.

6: Szerettesd meg velünk szentolvasódat,
Mely által szent fiad annyi sok jót ad,
Mosolyogj le ránk is, kegyes anya,
Mosolyod reményünk szép hajnala.

7. Jelenj meg nekünk is, mint Bernárdának,
Szerető szíveink kitárva vannak,
S ha az üdv útjáról kisiklanánk,
Nyiss forrást szemünkben, édesanyánk.

8. Szűz királynőnk, tiéd szép Magyarország.
Hajtsd le hozzá, hajtsd le édes szűz orcád.
Ó, Szeplőtelen Szűz fogantatás,
Végy a mi szívünkben örök lakást.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 277.old.)

A kápolna belső tere Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
A szent hely felé
vezető út
Foto: Nagy Géza
A szent forrás
Foto: Nagy Géza
A jelenés helyszíne
Foto: Nagy Zoltán
Kápolna a jelenés
helyszíne közelében

Foto: Nagy Zoltán
Képesfák
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Turzovkai képeslapok:Vissza a kezdő oldalra