Ungvár-Kálvária

Uzsgorod

Szent Kereszt búcsújáró helye
     A kálváriát Ungvár bizonyos Petz Dávidnak köszönheti. 1759-ben ő adományozott egy házat, telket és kertet e célra, s 1826-ban ezek értékesítéséből épült fel a kálvária fő kápolnája. 1828-ig a zenészek, a csizmadia-, a tímár-, a fazekascéhek emeltek egy-egy stáció-kápolnát. A többi egy-egy jótevő, illetve egyházi személyiség jóvoltából - az utolsó 1885-ben - készült el. A kálváriabúcsút nagy ünnepélyességgel tartották meg, latin és görög rítusú szentmisével és háromnyelvű prédikációval. Utoljára 1948-ban tartottak itt búcsút. 1955 után elvették az egyháztól, egyetemi csillagvizsgálóvá alakították, több stációs kápolnát pedig leromboltak. A megmaradt kisebb kápolnák közül 1990 után többet is felújítottak. Évente egyszer, Mindenszentek ünnepén tartanak itt szentmisét a főkápolna előtt, a szabad ég alatt. A katolikus egyház a mai napig nem kapta vissza a kápolnákat. A liturgia nyelve magyar.
(Forrás: Pápai Zsuzsanna (Szerk.):Kárpátalja - Római
Katolikus templomok. Munkácsi Római Katolikus
Egyhármegye, Munkács, 2003. 174.old.)
Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza


Vissza a kezdő oldalra