Vágsziklás

Skalka nad Váhom

Szent András (Szórád) és Benedek remeték kegyhelye
    Trencsén város közelében lévő kegyhely a nyitrai egyházmegyében: Szent András; Szórád, valamint Szent Benedek remeték egykori telephelye. Ennél fogva ők a nyitrai egyházmegye védőszentjei is. A Vág folyó partján, Trencsén előtt északra egy háromszáz méter magas sziklafok tetején van egy barlang. Ebben remetéskedett a két szent. Előbb András, azután Benedek. Ez utóbbi vértanúságot szenvedett itt kereszténységünk kezdetén. Ennél fogva népi módon kegyhellyé vált az ő remetetelepük. 1224-ben I. Jakab nyitrai püspök e helyen kolostort és kápolnát épített. A történelem viharai azonban súlyosan megtépázták a szent helyet az évszázadok folyamán. 1644-ben Püsky János nyitrai püspők a romokat ujjáépítette és újból fölvirágoztatta a kegyhelyet. Ezt az időszakot azonban ismét pusztulás követte. 1853-ban újból rendezték, átépítették és fölszentelték. Legutóbb 1951-ben renoválták. A búcsú napja július 17-én, vagy a rá következő vasárnapon van. Igen kedves a hármas pincézetű barlangtemplom keresztjének a fölirata:

"lstenem, hozzád kiáltottam szegénységemben.
S te tápláltál engem.
Téged hívtalak elesettségemben: S te meghalgattál engem.
Hozzád fohászkodtam üldöztetésemben: s te megoltalmaztál engem.
Szólítottalak szörnyű, zajló veszélyekben: s te kimentettél engem.
Panaszkodtam neked bánatomban: s te megvigasztaltál engem.
Ó, végy további kegyelmedbe, jóságos atyám, védelmezőm.
Fogadd hálaadásom, melyet én, méltatlan szolgád, néked fölajánlok.
És tovább is légy atyám és védelmezőm."

Szkalka kegyhelye megkőzelíthető vasúton és közúton is.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 115.old.)

A szkalkai kegytemplom főoltára Foto:Nagy Géza

A szkalkai kegytemplom szentélye Foto:Nagy Géza

A szkalkai kegytemplom Foto:Nagy Zoltán

Kép forrása: Sólymos Szilveszter: Szent Zoerard-András (Szórád) és benedek remeték élete és kultuszaMagyarországon. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest, 1996. 35.ábra.

Kép forrása: Sólymos Szilveszter: Szent Zoerard-András (Szórád) és benedek remeték élete és kultuszaMagyarországon. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest, 1996. 36.ábra.
A két remete Hevenesi Gábor: Régi magyar
szentség c. könyvéből. 1692. Hoffmann metszetei.

A szkalkai bencés kolostor romjai Foto:Nagy Zoltán


A szkalkai kegytemplom

A templom közelében
lévő keresztút

A szkalkai bencés kolostor romjai

Kilátás a remetebarlangból


Vissza a kezdő oldalra