Vágtapolca

Teplicka nad Váhom

Nagyboldogasszony és Bosnyák Zsófia búcsújáróhelye
    Ez a kegyhely Trencsén megyében található, Zsolna mellett. Megközelíthetö közúton. Szlovák neve: Teplicka nad Váhom. Reprezentáns, modern templomában őrzik Boldog Bosnyák Zsófia épségben maradt holttestét a lorettói kápolnában. Bosnyák Zsófia Sztrecsény (Strecno) várának szentje, a hitvesi húség mártírja, a jótétemények asszonya, Wesselényi Ferencné. Férje az irodalomból ismert murányi vár ostromlója, Széchy Mária udvarlója. Egy szent, akit a nép „kanonizált". Koporsójának fölirata: Nigra sum, sed formosa (Fekete vagyok de szép). Immáron több mint háromszáz éve borul rá a sír sötét éjszakája, de ő diadalmaskodik fölötte. Teste most is ép, már mind elporladtak, az ő testét az áhítat csodája őrizte meg. Igaz, ő már életében uralkodott a testi vágyak fölött, megszentelve tagjait Isten szolgálatában. Apja Bosnyák Tamás, anyja Kenderes Mária. Apja a füleki és nagysurányi vár kapitánya. Tizenhét éves korában férjhez adták először, de hamarosan megözvegyült. Szüleihez tért haza Nagysurányba. Ezután meghalt édesanyja és fivére. Míg édesapja Füleken a törők ellen harcolt, Zsófia Nagysurányban az árvák, özvegyek és öregek gondviselője lett. Húszéves korában Pázmány Péter közvetítésével újabb házasságot kötött apja hős végvári vitézével, Wesselényi Ferenccel. Sztrecsnó várába költőznek a Wesselényi birtokra. Házasságuk eleinte boldog. Két fiuk született. Közben kitört a kolera, majd meghalt Zsófia édesapja. Utána férje hűtlenné vált, szerelmes lett Széchy Máriába. Ekkor a vár melletti kápolnába járt éjjelente imádkozni, ahol a Boldogságos Szúz jelent meg neki biztatva őt: „Bízzál és imádkozzál!" Sajnos, férje utáni bánatában megbetegedett és harmincöt éves korában meghalt. A sztrecsényi vár kriptájában helyezték őt őrök nyugalomra, a Wesselényi család halottai közé. Később a vár idegen kézre jutott. Az új tulajdonos a kriptából eltávolíttatta a Wesselényiek hamvait. Zsófia holttestét azonban a koporsóban negyvenöt évi szendergés után is épségben találták, és ezért nem háborgatták. Később mégis elvitték a kriptából a falu templomába Vág-Tapolcára. Fekete selyem tafota ruhája időnként szétmállik, akkor újravarrják és újra öltőztetik az idő vasfogával is dacoló tetemet.
     A nép már életében is szentként tisztelte Zsófia grófnőt. Egy álló esztendeig gyászolták és áldó imáikba foglalták jótevő szentjük nevét. Sírja, illetve ereklyéje körül búcsújárás fejlődött ki. A búcsú napja Nagyboldogasszony, augusztus 15. Vág-Tapolca győnyörű tájban épült, hegyek, sziklabércek koszorújában. Jelenlegi temploma 1940 körül épült. Oltárai, festményei szemet gyönyörködtetőek, szívet derítők.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 292.old.)

    

Festmény Bosnyák Zsófiáról, mely a róla elnevezett kápolnában látható Foto: Nagy Géza

Bosnyák Zsófia kápolnája Foto: Nagy Géza

Bosnyák Zsófia kápolnájának oltára Foto: Nagy Géza

A vágtapolcai templom Foto: Nagy Zoltán

Ének
1. A Szűz Máriának örömünnepére,
Akik eljöttetek megköszöntésére,
Köszöntjük az égi anyát,
Boldogasszony Szűz Máriát,
Aki elfoglalta mennyben szép trónusát.

2. Ma van Szűz Mária legszebb mennyegzője,
Mert ma vitetett föl égi dicsőségbe,
Köszöntjük az égi anyát,
Boldogasszony Szűz Máriát,
Aki elfoglalta mennyben szép trónusát.

3. Köszönteni jöttünk, egek mennyasszonya,
Szép koszorút hoztunk örömed napjára,
Köszöntjük az égi anyát,
Boldogasszony Szűz Máriát,
Aki elfoglalta mennyben szép trónusát.

4. Az Atyaistennek s kedves leányának,
Koszorút készítünk a Szűz Máriának.
Köszöntjük az égi anyát,
Boldogasszony Szűz Máriát,
Aki elfoglalta mennyben szép trónusát.

5. ]ertek buzgó hívek, ide a szent helyre,
Hogy részesülhessünk a szép mennyegzőbe.
Köszöntjük az égi anyát,
Boldogasszony Szűz Máriát,
Aki elfoglalta mennyben szép trónusát.

6. Nézz le mindnyájunkra, egek nagyasszonya,
Részesíts minket is égi áldásodba.
Köszöntjük az égi anyát,
Boldogasszony Szűz Máriát,
Aki elfoglalta mennyben szép trónusát.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 292.old.)


Garay József: Bosnyák Zsófia 1642.

Tompa Mihály: Bosnyák Zsófia. 1644.


Képeslap a vágtapolcai templomról

Képeslap a vágtapolcai templomról Foto: L'ubo Bechny

Foto: Nagy Géza
Bosnyák Zsófia múmiája
Foto: Nagy Géza
Sanktuarium
Foto: Nagy Géza
A szószék aljának faragványai
Foto: Nagy Géza
A templom főoltára


Képeslap Bosnyák
Zsófia portréjáról

Képeslap Bosnyák Zsófia
kápolnájáról Foto: L'ubo Bechny

Képeslap Bosnyák Zsófia
földi maradványairól

Képeslap a szanktuáriumról Foto: L'ubo Bechny


Az oldal az IHM e-Világ - Határon túli magyar értékek digitalizálása (ITP-2C) pályázatának támogatásával valósult meg.
Vissza a kezdő oldalra