Várhosszúrét-Buzgó forrás

Krasnohorska Dlhá Lúka

Lourdes-i Szent Szűz zarándokhelye
     Régi hazánk egykori Gömör és Kishont vármegyéjében, a rozsnyói járásban föllelhető kegyhely, ahol a szeplőtelen fogantatás, de különösképpen a Lourdes-i Szent Szűz tisztelete folyik.
     A 19. század második felében létesült, miután néhány falubeli kislány, Szakali Júlia, Dóczi Mária és egy bizpnyos T: E. nevű leánygyermek az egyik májusi délután elmentek virágot szedni a Buzgó forráshoz. Egyszer csak Szakali Júlia a Szűzanyát vélte a fák között lebegni. A többiek azonban nem láttak senkit és semmit. Ma is elevenen él a környéken az a meggyőződés, hogy Júliának a Szent Szűz ezen kívül többször is megjelent. Júlia ezt későbbi szent életével is bebizonyította. A látomás a környék népét nagy lázba hozta és ennek nyomán megindultak a zarándoklatok. A forrás kömyékét kiépítették és azóta csodás gyógyulások is bizonyították a Buzgó vizének csodás erejét. Különösen szembetegség esetén tulajdonítanak neki rendkívüli hatást.
     Megközelíthető Krasznahorkaváralja irányából közúton.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 294.old.)

Foto: Nagy Géza
Krasznahorka vára a kegyhelyről nézvést

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Géza

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán

Ének
1 . Szépen szól a kis harang, éppen dél vala,
Ezrek ajkán zeng alant az Úr angyala,
Áve, áve, áve, Mária.
A szép Lourdes-i barlangban van a Szűzanya.

2. Hív az angyal lágy szava, jött is Bernadett,
És a Gáve pázsitos partjára fölment.
Áve, áve, áve...

3. Fúj a felszél, zúgva szóI: Itt várj, gyermekem,
Itt az óra, hol reád vár a kegyelem.
Áve, áve, áve...

4. Masszabiell szirt kövén, ah, mit lát szeme,
Mintha hajnal csillaga rajta fénylene.
Áve, áve, áve...

5. Égi kép ez, szép, miként anyaszeretet,
Hord ruhául hónyakán rózsafelleget
Áve, áve, áve...

6: Pillantása, mint a nap, tünde, szende fény,
Szól mosolyogva, bíztatón: mit se félj, szegény!
Áve, áve, áve...

7. Liliomszál leng kezén legszebb ékszerül,
Derekára égszínű szalagöv kerül.
Áve, áve, áve...

8. Lábfején koszorús rózsagally simul,
Ó, ilyen szép csak a menny kertjében virul.
Áve, áve, áve...

9. Rózsafüzér ujjain, csupa drágagyöngy,
Hű imája hint reá égi harmatkönnyt.
Áve, áve, áve...

10. Örömében alig él a kis Bernadett,
Azt susogja: üdvözlégy! Mást se rebegett.
Áve, áve, áve...

11 . Hajnali szép csillagunk: küldd fénysugarad!
Míg utunk e siralom völgyében halad.
Áve, áve, áve...

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 294-295.old.)

Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
A kegyhelynél emelt székelykapu...
Foto: Nagy Zoltán
...és felirata
Foto: Nagy Zoltán
A Buzgó forrás

2007-ben készült fényképek:

Fotó: Nagy Géza
Krasznahorka vára a kegyhelyről nézvést
Fotó: Kósa Károly
Várhosszúrét falu távlati képe
Fotó: Nagy Zoltán
A kegyhely a távolból
Fotó: Kósa Károly
A forrás feletti szoborfülke
Fotó: Nagy Géza
Magyarok virágai
a kegyhelyen


Vissza a kezdő oldalra