Vasvár

Szűz Mária kegyhelye

Vas megyében lévő kegyhely, mely a Szombathelyi egyházmegyéhez tartozik
1. Mária, szent Szűz, szép Virág
Mennyekben lobbant mécsvilág,
Szíved az égi mátkaság
Hétszeres tőrrel járta át.
S haza hívtak, mennybe fel,
Ott is csak értünk könnyezel.
Halld meg imánkat Mária,
Édes Vasvári Szűzanya!

2.Tengernyi kín az életünk,
Azért, mert sokat vétkezünk.
Mégis, hogy el nem vitt az ár,
Tőled van, édes fénysugár.
A szívünk most sem csügged el,
Mert most is értünk könnyezel.
Tebenned bízunk, Mária,
Édes Vasvári Szűzanya.

Forrás: Zágonhidi Czigány Balázs:
Vasvár Szűz Mária - búcsújáróhely Vasvár 2001, 20.old.


Zágorhidi Czigány Balázs: Vasvár Szűz Mária - Búcsújáróhely
A vasvári domonkos templom XVIII.századi  kegyszora Fotó: Kerekes J. 1985. A kép forrása: Bálint Sándor-Barna Gábor: Búcsújáró magyarok Szent István Társulat, Budapest, 1994.VIII. színes tábla.

Berke József gyűjteményéből


Plébánia Hivatal
9801 Vasvár
Pf.29.
Telefon: 94/370-142

Berke József gyűjteményéből

Berke József gyűjteményéből

Berke József gyűjteményéből

Berke József gyűjteményéből

Berke József gyűjteményéből

Berke József gyűjteményéből

Berke József gyűjteményéből

Berke József gyűjteményéből

Berke József gyűjteményéből

Berke József gyűjteményéből

A Vasvári kegytemlom Nagyboldogasszony napi búcsúja 2006-ban

Mária neve napi búcsú szeptember 10-én, vasárnap lesz.
9-én szombaton a 7 órai szentmise után gyertyás körmenet indul Szentkútra. Ott rövid ájtatosság és szentbeszéd lesz. Éjszaka virrasztás a templomban. Vasárnap 7, 8.30, 10 órakor, déli 12 és este 19 órakor lesznek szentmisék. A 10 órai szentmise után, melyet dr.Veres András megyés püspök celebrál, körmenet lesz a város utcáin. 14 órakor litánia keretében köszönnek el a zarándokok a Szűzanyától.


Köszönjük a vasvári plébános úr segítségét!
Vissza a kezdő oldalra