Vecseklő - Básti-hegy

Večelkov

Szűz Mária búcsújáró helye
     A kis kegyeleti hely a történelmi Nógrád és Gömör vármegyék választóvonalán van. Egyházasbást és Vecseklő községek közelében, a füleki járásban. Csak közúton közelíthető meg. Most a trianoni határokon túl található a Básti-hegyi „hasznos" forrás, magyar testvéreink kedvelt zarándokhelye.
    A Lőcse-patak forrásánál lévő szurdokban egy kereszt áll és két kis kápolnácska. Az egyik kápolna fából készült és ebben a verebély-szentkúti csodatévő kegyszobor másolatát tisztelik a búcsúsok, míg a vályogból és kőből épült kápolnában a Lourdes-i Szent Szűz porcelánszobra előtt ájtatoskodhatnak a szombatonként és ünnepeken ideérkező hívek.
     A festői táj, a palóc vidék jellegzetes búcsújáró helye ez. A szájhagyomány szerint egy csordás néma gyermeke vizet keresett a patak medrében, amikor megjelent neki a Szűzanya. Utasította, hogy a partoldalon kaparjon. A fiúcska úgy is tett, mire forrás buggyant elő. Ivott ennek a vizéből és megszólalt. Az édesapa ezután hálából egy Mária-szobrot készíttetett, és ide helyezte el. És ettől az időtől kezdve nagyon látogatottá lett ez a völgy, és a forrás vizét általánosságban is hasznosnak tartják, és így is nevezik. Ezentúl a kis kegyhely éltetője és őre az itteni magyarság hitének, vallásos gondolat- és érzésvilágának.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 297-298.old.)
Barna Gábor:
Búcsújáróhely a Básti-hegyben


Vissza a kezdő oldalra