Vöröskővár

Červený Kameň

Nagyboldogasszony búcsújáró helye
     Pozsony vármegyében, a csesztei plébánia területén. Szlovák neve: Cerveny Kamen. Várkapolna. NagyboLdogasszonyt ünneplik, vagyis augusztus 15-ét. 1990-ben itt is fölelevenítették a búcsújárást. Délelőtt kilenc órakor a csesztei plébániatemplomból indulnak a hívek körmenetben a várba, ahol tíz órakor ünnepi szentmise van. Ennek végeztével visszatér a körmenet a csesztei templomba.
    1240-ben Retenstei a neve; 1296-ban Veresku, 1786-ban Csehaszta, Cseszte. Vereskő várát 1240-ben III. Béla király leánya, Psemysl Ottokár özvegye, Konstancia építtette. A 16. század elején elpusztult. 1537-ben a Fuggerek újjáépítették és raktárakat helyeztek el benne. 1583-1945-ig a Pálffy család tulajdona. A 16. században horvátországi telepesek népesítették be. A várkápolna 1649-ben készült, stukkódíszekkel. A festmények bizonyos Tencal nevű mester munkái. Maga a csesztei plébániatemplom a 15. századból való. 1937-ben újjáépítették, bővítették.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 298-299.old.)
A várkápolna kegyképe Fotó: Nagy Zoltán

A várkápolna oltára Fotó: Nagy Zoltán

Ének

1. Dicsérjük Jézus szentséges Szűzanyját!
A szép mennyország színaranyát,
Az égnek drága gyönyörűségét,
A kerek földnek legragyogóbb ékét.

2. Ó, szent Szűz, tiszta minden földi szennytől,
Nagy kegyet nyertél az Istentől,
mert mint a liljom, tiszta volt lelked,
Isten anyjául kiválasztott téged.

3. Ó, drága szent Szűz, új örömnap fénye,
Úr Jézus tiszta szent edénye,
Mária, téged epedve kérünk,
Ó, maradj szent Szűz, mindhalálig vélünk.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 299.old.)

A várkápolna oltára Fotó: Nagy Zoltán
Fotó:
A várudvar bejáratának homlokzata
Fotó:
Szűz Mária szobor
a várudvar bejárata
felett
Fotó:
Mellék oltárok
a várkápolnában
Fotó:

Fotó:

Fotó:

Fotó:
Mennyezetfreskók a várkápolnában
Fotó:

Fotó:

Fotó:

Képeslapok Vöröskővárról:

Fotó:

Fotó:

Fotó:

Fotó:


Vissza a kezdő oldalra