Zsére

Žirany

Jézus Szíve zoborvidéki búcsújáróhelye
     Zoboralján legrégebbi a pogrányi Jézus szíve búcsú, 1931-től tartják; ide járt az összes környékbeli falu: Kolon, Geszte, Gímes, Zsére, Család, még a „hegymegiek" is: Menyhe, Béd, sőt Égerszeg és a vicsápapátiak is. Gyalog mentek. A fiatalok vitték vállukon a szobrokat, zászlókat, egész úton énekeltek, imádkoztak. A faluban a mise után körmenetet tartottak.
     Később, amikor Zsérét is búcsújáró hellyé nyilvánították (az 1940-es évek vége felé), akkor a zarándoklók részvétele megoszlott. A bédiek úgy emlegetik, hogy ők továbbra is a megszokott pogrányi búcsúba jártak Zsérén keresztül. Az egyik alkalommal, az 50-es évek elején a zséreiek a faluban megállították a proszeciót, és nem engedték tovább, kérték őket, hogy maradjanak náluk. Végül is úgy döntöttek, hogy maradnak, és azután már oda jártak; közelebb volt, nem kellett annyit gyalogolniuk, hiszen a két falu szomszédos.
     Az 50-es évektől a búcsújárásokat is visszaszorították, mindegyre fogyott a zarándokok száma. A bársonyos forradalom után újra szabadon ünnepelhetik a hívek, fokozatosan kezd visszatérni, de már megújult formában.
(Forrás: Jókai Mária: Hamvazószerdától Szent Ivánig Nyitra vidékén. AB-ART Pozsony 2003. 166.old.)
Főoltár Foto:Nagy Géza

Oltárkép Foto:Nagy Zoltán

A zsérei templom Foto: Nagy Zoltán

A zsérei templom Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
A falu látképe
Foto: Nagy Zoltán
A zsérei templom
Foto: Nagy Zoltán
A templom belső tere
Foto: Nagy Zoltán
Jézus Szíve szobor
a főoltáron

Foto: Nagy Zoltán
Az oltárkép részlete
Foto: Nagy Zoltán
Szűz Mária szobor
a főoltáron
Foto: Nagy Zoltán
Szent Erzsébet oltár
Foto: Nagy Zoltán
Feldíszített hordozható
szobrok a Jézus
Szíve búcsún (2004)
Foto: Nagy Zoltán
Foto: Nagy Zoltán
A falu plébánosai


Vissza a kezdő oldalra