Zsitvaújfalu

Nova Ves nad Zitavou

Boldogasszony búcsújáróhelye és szent forrás
    Egy Mária-jelenés nyomán jött létre a kegyhely, amely, különösen a háború utáni években, kezdett feledőbe menni. Az újfalusiak azonban a forrásnál. a kutacskánál modern búcsújáróhelyet építettek ki. Nem hiányoznak a kálvária stáció és a szentmiséhez szolgáló tábori oltár sem. A búcsújáróhelyet magyar zarándokok is látogatják, a legtöbb alkalommal György Ferenc nagycétényi esperesatya celebrálta a magyar szentmisét...
(Az Új Szó 2001.május 3-i száma, 54.évf.101.sz., alapján)     
Szűz Mária szobra Foto: Nagy Zoltán

Szűz Mária szobra Foto: Nagy Zoltán

Szűz Mária szobra Foto: Nagy Zoltán

Szűz Mária szobra Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy

Foto: Nagy

Foto: Nagy

Foto: Nagy

Foto: Nagy


Vissza a kezdő oldalra