Búcsúszentlászló

Fogolykiváltó Boldogasszony és Szent László kegyhelye

Zala megyében, a Veszprémi egyházmegyében lévő kegyhely
     A Zala megyei község a Dunántúl egyik legnagyobb búcsújáró helye a göcseji dombok ölén, a Veszprémi egyházmegyében. Egyetlen kegyhelyünk, amely nevében is viseli a „búcsú" megjelölést.
     A hely első kápolnája valószínűleg még Szent László király idejében épült. Búcsújárása, s maga a kegyszobor is azonban későbbi. (A Mária-szobor a XVIII. századi provinciális barokk alkotása.)
     A török a XVI. században elfoglalta a vidéket. A legenda szerint foglyaikat Bucsuszentlászlóra hajtották, ahová vigasztalásukra az angyalok egy kis kápolnát hoztak. Amerre elhaladtak a kápolnával, a fák és a füvek is meghajoltak. A legendára utalva a kegykápolnát a nép Angyalok kápolnája, ritkábban Paradicsom néven említi.
     A középkorban remeték éltek ezen a helyen. A XVII. század végén Széchenyi Pál veszprémi püspök a ferences szerzeteseknek adta, akik a XVIII. század elején építették meg templomukat és kolostorukat. A kegytemplomot 1734-ben Acsády Ignác veszprémi püspök szentelte fel.
     Jelentős búcsújárás csak a ferences atyák letelepedése óta van. Az első csodás esemény a feljegyzések szerint egy komáromi asszony gyógyulása volt. Ezt követően azonban több száz csodás imameghallgatást jegyeztek fel. Ezért a betegek előszeretettel zarándokoltak Bucsuszentlászlóra, ahogyan ezt például a Zala megyei boszorkányperek aktái is jelzik (1740). A templomban őrzött emléktárgyak, ezüst offerek mind a csodásgyógyulások emlékei. Érdekes történet beszéli el annak az embernek az esetét, akibe belemászott egy kígyó, s csak a kegyhelyen tudott tőle megszabadulni. Hálából a kígyó csontvázát a templomban hagyta.
     A templom mögött van a Szentkút, Szent László kútja, amelynek vizével az először Bucsuszentlászlóra zarándoklókat idősebb társaik beavatják az ún. búcsúkeresztséggel.
     A kegyhely sajátossága a középkori eredetű Szent Vince áldás, a gyermekek és a felnőttek megáldása. Hogy ebben részesüljenek, sokan elhozzák gyermekeik, vagy ágyban fekvő, mozgásképtelen beteg hozzátartozóik ruháját.
     A ferences kegytemplom jellegzetes külső képét a bal oldalon álló homlokzati torony határozza meg. A szentély mögötti, eredetileg román kápolna a XII. századból származik. A nagyméretű, oszlopos főoltár és a mellékoltárok XVIII. századi ferences segítő testvérek alkotásai. (Ők Nyugat-Magyarország több templomában is dolgoztak.) A kegytemplomhoz csatlakozó ferences kolostor (jelenleg szociális otthonnak használják), folyosóin látható Schmalzl Theotimus helyi ferences barát barokk olajfestmény-sorozata Szent László király életéről (a XVIII. század közepéről). A főoltár Szent László-képe helyi legendát beszél el, ebből fakad a Fogolykiváltó Boldogasszony tisztelete.
     A kegytemplom fölötti Kálvária-kápolna a XVIII. század közepén épült, mögötte a keresztút stációi.
     Ne mulasszuk el meglátogatni a temetői kápolnát, amelynek falán emléktábla utal a szabadságharc hős katonájára, Kerkápolyi ezredesre.
    E szép, ősi dunántúli kegyhely vonattal Zalaegerszeg és Nagykanizsa irányából is elérhető, állomásán a gyorsvonatok is megállnak. Közúton a Keszthely-Zalaegerszeg közti 76-os úton, vagy a Balatonszentgyörgy felől jövő 75-ös számú főúton közelíthetjük meg. A helyi parkolási lehetőségek ideálisak.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 38-40.old.)
Kegykép

A templom kegyoltára. Foto: Lantos Miklós. A kép forrása:Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990.

A kegytemplom Foto: Lantos Miklós. A kép forrása:Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990.

Foto: Civertan Studio

Foto: Nagy Zoltán


Római Katolikus Plébánia Hivatal
8925 Búcsúszentlászló
Arany János u.15.
Tel.:92/362-018
Sziklahitű László, ki nem ismersz félelmet,
Légy ereje, pajzsa gyengeszívű népednek:
Ingadozó lelkek, sok csapással vertek,
Tőled kérnek védelmet.

Emberölő harcban a Gonosznak ártottál.
Isten erejével síkra hitért szállottál,
Fergeteges vészben, rendületlen, épen
Égi jelül állottál.

E világi élet a remények sírhalma,
Teelébed száll fel nemzetednek siralma.
Útmutató fényünk, téged adott nékünk
Az Úristen irgalma.

Most világok dőlnek, nemzedékek romolnak,
Ezeréves bástyák repedezve omolnak.
Csüggedésre válasz: szent király, te állasz
Égrenéző oromnak.

(SzvU 302) .


Bálint Sándor:
Boldogasszony vendégségében
c. könyvének Búcsúszentlászló c. fejezete


Légifotók: Civertan STUDIO

Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 196.old.
Érintőző, azaz Mária szobrát simogató
zarándokok Bócsószentlászlón.
Foto: Lantos M. 1984.
A fő búcsú Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepéhez kötődően, szeptember utolsó vasárnapján van, 2005-ben szeptember 25-én. 8, 9 és 11 órakor lesznek szentmisék, délután 2-kor szentséges litániával búcsúzunk.
Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 249.old.
Előénekes, ún. diktáló asszony Búcsúszentlászlón
Foto: Lantos M. 1985.

Búcsúszentlászló ének
I. Hála legyen az Istennek, ide segített,
Szentlászlói szép templomba be is vezetett.
Akik otthon maradtak elküldték imáikat,
Mindnyájunkért felajánljuk fáradtságunkat.
II. Felajánljuk országunk felvirágozásáért,
Szülőnk, gyermekünk, testvérünk, lelkiatyánkért.
A keresztény egyházért, a római pápáért,
És a keresztény szent hitben kimult hívekért.
III. Imádandó Szentháromság köszönjük neked,
Melyben minket részesítesz, égi kegyeket.
Te is égi rózsaág, Szűz Mária, szent virág,
Öntsd reánk szent malasztodnak kincses tárházát.
Berke József gyűjteményéből

Képek Berke József zalalövői búcsúvezető gyűjteményéből:Vissza a kezdő oldalra