Kedves Résztvevő Feleink!

    A 2009. évi Feltámadási menet a csíksomlyói búcsún befejeződött, a feltámadási jelvények találkoztak a Kissomlyó-hegyi Mária-szobor lábánál, és újra együtt vitettek le a Szent Péter plébániatemplomba.
     Mint ahogy világunk is egyre több nehézséget rejt, idén a Feltámadási menet helyi szervezői némelyikének is kemény feladatokkal kellett szembenéznie. Volt példa stációk közötti nagy időcsúszásra; az ukrán-román határon a másfél napos(!!!) várakozási idő miatt szükség volt egy új útvonal gyors megtalálására; a pünkösdi esős időjárás is felborította az utolsó nap elképzelt rendjét. De nem érdemes a közbe jött nehézségekkel sokat törődni! A Feltámadási menet "szakrális impulzusa" végighaladt a Kárpát-medencén és révbe ért. Eközben számtalan Isten áldotta, nagyszerű emberi találkozás, lelki megerősödés, egyszóval kegyelem fakadt a sok-sok ezer résztvevő ember lelkében, és a húsvétkor útjára indított ige szerint a krisztusi jövőbe vetett hit és a magyar együvé tartozás eszméje bizonyára még inkább jelenvalóvá vált sokat szenvedett népünk szívében.
     Hálával tartozunk minden szervezőnek, köszönjük minden résztvevőnek lelke nyitottságát, köszönjük a püspök atyák erkölcsi támogatását, továbbá mi, zamárdiak azt is kívánjuk, hogy ha nem is térben, mert településeink távol vannak egymástól, de e kezdeményezés ötvennapos folyamatában 2010-ben is legyünk lélekben mindnyájan egyek !
     Az elindító zamárdiak nevében szeretettel:
Gál Péter József főszervező
2009. június 11-én.


Képek Dabasról

Feltámadási ünnep Kókán

Képek a Feltámadási Kereszt
Máriabesnyőre érkezéséről

A Feltámadási menet Tűrben

***

Feltámadási szárnyas-kereszt Rahón

***

A Feltámadási menet Balassagyarmat-Szécsény között

***

A Feltámadási menet Horgoson

***

A Szárnyas Kereszt Adán

***

A Menet Csurgón

***

Zamárdi beszámoló

***

Temerini beszámoló

***

A Feltámadási menet Zoboralján

***

A Feltámadási menet a Felvidéken a Pázmáneum honlapján

***

Lévay Mária: Zarándokúton a szárnyas kereszttel

***

A Feltámadási Menet szegedi eseményeinek plakátja [pdf]

Lajosmizsei beszámoló
      Csodálatos szép ünneppé lett a feltámadási menet, melyben a kecskemétiek kerékpárral hozták át Lajosmizsére a szárnyaskeresztet. A templomhoz vezető úton harangzúgás fogadta a menetet, zúgott a nagy harang, amelyet az érsek köszöntésekor szoktunk bekapcsolni. Az oltárnál Basky András polgármester úr köszöntötte a kecskemétieket és az együttlévőket, emlékezve Trianonra és a szégyenletes népszavazásra, majd a plébános atya ismertette a feltámadási menet történetét, a kereszt mindhárom útvonalát és méltón az induláshoz elszavalta a Magyar Hiszekegyet. Ezt követően az énekkar köszöntötte csodálatos többszólamú énekléssel az ünnepet, majd Bujdosó Tihamér a Lajosmizsei Szent Lajos Egyházközség elnöke köszönte meg, hogy szívünk egy kis darabkája is ott lehet a búcsún Csíksomlyón a kereszttel, majd ünnepélyesen fölkötötte rá a lajosmizsei hívek szalagját. Ezt követően ünnepi nagymise kezdődött. Süveges István lajosmizsei kanonok-plébános és Ruskó Norbert a Kecskeméti Társszékesegyház karkáplánja koncelebráltak Nagy Sándor diakónus közreműködésével. A prédikáció helyén a plébános Vass Albert Üzenet haza című versét szavalta el. A Szentmise végén a hívek megsimogatták kezükkel a keresztet, majd átvonultunk a plébániára, ahol szerény agapéra vártuk az egybegyűlteket egy nagyon kedves, sokáig emlékezetes baráti beszélgetésre, amely után elindultak haza a kerékpáros kecskemétiek a lajosmizsei hívek integetése közepette, közben megszerveződött a szerdai menet, amelyben a lajosmizsei hívek viszik Dabas-Gyónra tovább a keresztet.
      Köszönjük ..., hogy részesei lehettünk ennek a csodának és már most kérjük, hogy jövőre is legyen lehetőségünk. Isten áldja meg mindnyájukat, akiknek szeretete, magyarsága ezt a csodát elindította, amely képes így összehozni a magyar érzelmű szíveket.
     Lajosmizse, 2009.04.21. Süveges István plébános
      Április 21-én kedden hintó várta a Feltámadási jelvényt Veszkényben, faluhosszatt lobogtak a szélben a szalagok. A faluközpontban Matzkó János polgármester úr üdvözölte a jelenlévőket,a zarándoklatot, méltatta a kezdeményezést, felkötötte Veszkény szalagját. Vezetésével a falu apraja nagyja harangszóra kísérte a Keresztelő Szent János templomba a keresztet, ahol imádságos lélekkel fogadták az asszonyok. Bális Péter atya jelenlétében az egyházközség szalagját Németh Antal képviselő kötötte fel.
     Osliba, a Mosolygós Szüzanya kegyhelyére veszkényi zarándokcsapattal kiegészülve érkezett kis autóskaravánunk. A templomban Fodor József polgármester köszöntötte a visszatérő keresztet. A kórus, a hívek éneke, az irodalmi részlet, az elhangzott könyörgések erősítették a lelki zarándoklatunkat.
     Este Szanyban a falu szélétől hívek sokaságával együtt, gyalogos körmenetben vonultunk a templomba. Nagyszerű ünnepség keretében a Szent Anna Katolikus Általános Iskola tanulói vették át a Feltámadási Menet keresztjét Dukai Miklóstól, a Kapuvári Egyházközség világi elnökétől, majd mindannyian közösen résztvettünk Tóth Imre szanyi plébános és Gats Mihály kapuvári káplán által koncelebrált szentmisén.
     Ismételten mély lelki élményekkel gazdagodva térhettünk nyugovóra. Köszönet és áldás minden résztvevőnek!
Barátsággal, Véghelyiné/Rózsi
Tegnap megérkezett Lajosmizséről Dabas-Gyónra a feltámadási jelvény, ... Méltó módon, ökumenikus istentisztelet keretében zajlott a kereszt átvétele, az evangélikusok és a reformátusok is képviseltették magukat lelkészeikkel együtt, két katolikus pap is jelen volt. Minden lelkész mondott beszédet és felolvasott a szentírásból, méltatták a kezdeményezést, természetesen a polgármester is beszédet mondott, ő tette a nemzeti színű szalagot a keresztre, melyre az volt ráírva, hogy "Isten áldd meg a magyart!". A szerencsétlen december 5-i népszavazással sok összefüggést hoztak a beszédeikben és nagyon méltatták az eseményben történő részvételt mint a magyar és keresztény egység jelét és örömteli megnyilvánulását. A katolikus templomban volt az istentisztelet, ahol az ominózus népszavazás óta nem énekelték a székely himnuszt mondván az atya, hogy nem érdemeljük meg, mert minden erőfeszítés ellenére nem lett jobb az eredmény Dabason sem mint másutt, most viszont ezzel az alkalommal mintegy átkot feloldotta a ezt a helyzetet és elénekeltük a székely himnuszt a magyar himnusz után. Örvendetes és felemelő volt tehát az ünnepség. A mai napon gyalog vitték át a jelvényt Dabas-Sáriba (kb. 7 km), onnét aztán kocsikkal viszik tovább Vecsésre a következő állomáshelyre.
Velkei Károly