Jásd

A Bakony-vidék Boldogasszony búcsújáróhelye

Veszprém megyében, a Veszprémi egyházmegye területén lévő kegyhely
    A község a Keleti-Bakony egyik völgyében fekszik, Veszprém megyében és a Veszprémi egyházmegyében.
     A környékbeli nép már a XVIII. században elzarándokolt a középkori, Szent Györgyről elnevezett bencés apátság romjai mellett felépített Szűz Mária-kápolnához, s a közelében lévő Szentkúthoz, a betegségből való felgyógyulás reményében.
     A XVIII. században gróf Zichy István telepítette be a községet Trencsén és Túróc megyei szlovákokkal. Ők a környező magyarsággal együtt felkarolták a Szentkút és Mária tiszteletét. Vizéből betegségek gyógyítására máig hordanak haza a búcsúsok.
     Fő búcsúja Mária nevenapján (szeptember 12-én) van.
     A Szentkúti kápolna - távolabb a falutól - 1804-ben épült a Zichy család adományából. Erre utal a bejárati ajtó fölötti családi címer, illetőleg a persely fölötti monogram: C. S. Z. (comes Stephanus Zichy). A kápolna előtt egy fogadalmi kereszt áll, szintén a múlt századból.
     Bent a faluban van a plébániatemplom. Ennek ékessége a Szeplőtelen Szűz XVIII. századi rokokó kegyszobra. Jásdra csak közúton lehet eljutni Mór, Zirc vagy Várpalota irányából.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 82.old.)

Fotó: Lantos Miklós Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 225.old.

Római Katolikus Pélbánia
8424 Jásd
Kossuth u.81.
Tel.: 88/494-007
Tremmel Lőrinc: Jásd-Szentkút története (1987/88)

Légifotók: Civertan STUDIO

Jertek, buzgó keresztények, Szűz Máriát dícsérni!
Tiszta szívvel, szeretettel oltárához borulni.
Most nég lehet, ma még szabad köszönteni Szűz Máriát!
Szívvel-lélekkel tiszteni Jézus Krisztus szent Anyját.

Bánatunkban fölzokogva jöttünk, Anyánk, tehozzád!
Mert jól tudjuk, fájdalmunkban itt lelünk vígasztalást.
Most nég lehet, ma még szabad köszönteni Szűz Máriát!
Szívvel-lélekkel tiszteni Jézus Krisztus szent Anyját.

Jertek, bús árvák, özvegyek velünk együtt dícsérni,
Fájdalomkönnyeiteket ő le fogja törölni.
Most nég lehet, ma még szabad köszönteni Szűz Máriát!
Szívvel-lélekkel tiszteni Jézus Krisztus szent Anyját.

Sírva fohászkodunk hozzád, égi Anyánk, Mária.
Szent békéért esedezünk egész világ számára.
Most nég lehet, ma még szabad köszönteni Szűz Máriát!
Szívvel-lélekkel tiszteni Jézus Krisztus szent Anyját.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 134.old.)

2008. ÉVI BÚCSÚNAPTÁR

10.30-kor Rózsafüzért mondunk, közben gyóntatás, 11.00-kor kezdődik a Szentmise.

Május 18. Segítő Szűzanya NAGYBÚCSÚ
Délelőtt 11 órakor a szentmisét Dr. Szendi József nyugalmazott érsek celebrálja.
Július 6. Sarlós Boldogasszony búcsú
Dr. Csernai Balázs, a Pápai Szt. István vértanu plébánia káplánja celebrálja a szentmisét
Július 20. Karmelhegyi Boldogasszony búcsú
Cséry Gergő, a Veszprémi Szt. Margit plébánia káplánja celebrálja a szentmisét
Augusztus 10. Kápolnaszentelés évfordulója búcsú
Schall Tamás, a Veszprémi Magyarok Nagyasszonya plébánia plébánosa celebrálja a Szentmisét
Augusztus 15. Nagy Boldogasszony búcsú
Halmágyi Zoltán jásdi plébános celebrálja a Szentmisét
Szeptember 14. Mária nevenapja ŐSZI FŐBÚCSÚ A szentmisét Gyűrű Géza általános helynök celebrálja.
Szeptember 21. Kisbúcsú

Kedvezőtlen idő és útviszonyok esetén a mise a jásdi plébániatemplomban lesz.


Képek a plébániatemplomról:

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Vissza a kezdő oldalra