Máriagyűd

A Dráva menti népek közös Mária-kegyhelye

Baranya megyében, a Pécsi egyházmegyében lévő kegyhely
A Kegyhely történetéből

Régmúlt

    A rómaiak igen forgalmas Pécs-Eszék útja a temp- lomdomb alatt húzódott. Itt balra elkanyarodott belőle egy ág a mostani Vókányi-hegyek irányába. Az elágazásnál kellemes, üdítő forrás csorgott; mely még ma is adja vizét. Pihenőhely volt ez az útonjárók- nak. A rómaiak után hunok, longobárdok, avarok, majd az antok - barlanglakó szlávok - lakják e vidé- ket. Ők kereszténnyé válnak. Talán még ők helyeznek el a forrás mellé egy Mária-szobrot, melyet a vándor- lók is, az itteniek is tisztelettel keresnek fel.

Honfoglalás

     896 körül Etu (Etel) kun fővezér fia, Eudu (Gyöd, Gyödö) foglalja el ezt a vidéket. A forrás környékén vesz szálláshelyet. Nevéből lesz a hely Gyöd-Jud- Gyüd, majd Máriagyüd. Szent István az 1000 körül Pécsváradra telepített bencés atyákra bízza ezt a te- rületet. Térítő útjukon 1006-ban megtalálják a kegyelettel körülvett Mária-szobrot. Kis kőből épített kápolnácskát emelnek föléje. A hagyomány szerint beépítették ezt a későbbi templom falába, s ma is látható a kegytemplomhoz csatlakozó Szt. Mihály kápolna jobb oldalán: csúcsíves bemélyedés.

Folytatás...Római Katolikus Plébánia
7800 Siklós-Máriagyűd
Vujicsics T. u. 66.
Telefon: 72/579-000
Emil: gyudpleb@axelero.hu
Web:www.mariagyud.extra.hu

Domus Mariae Zarándokház
Siklós-Máriagyűd
Vujicsics Tihamér u. 68.
Tel.: 06/72-579-373
06/30-826-50-26
E-mail: zarandokhazgyud@gmail.com
Web: www.zarandokhaz.hu


1. Föltárult ma a menyország aranyos szép kapuja,
Ma ment föl a menyországba az egek királynéja.
Boldogasszony, édesanyánk,
Csillagtrónodról nézz le reánk!
Mert megkoronázott téged az teljes Szentháromság!

2.Szól az egek szent harangja, harsognak a trombiták!
Örömmámorban éneklik angyalok a hozsannát,
Boldogasszony, édesanyánk,
Csillagtrónodról nézz le reánk!
Mert megkoronázott téged az teljes Szentháromság!

a teljes ének...


Bálint Sándor:
Boldogasszony vendégségében
c. könyvének Gyűd c. fejezete

2008 június 24-én fogadta el XVI. Benedek pápa a máriagyűdi kegytemplom basilica minor rangra emelését. Juliusz Janusz apostoli nuncius szeptember 14-én ünnepi szentmise keretében hirdette ki az új címet Máriagyűdön.

A Máriagyűdi zarándoknapok 2009-ben

Február 1. Gyertyaszentelő Boldogasszony búcsú
Március 22. Gyümölcsoltó Boldogasszony búcsú
Április 26. Házasok búcsúja
Május 3. Édesanyák búcsúja - Urunk mennybemenetele búcsú
Május 10. Sérült gyermekek és felnőttek zarándoklata
Május 24. Urunk mennybemenetele búcsú
Május 31. PÜNKÖSDI FŐBÚCSÚ - a cigányok részvételével
Június 7. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA - HORVÁTOK BÚCSÚJA
Június 28. Péter és Pál búcsú
Július 3-5. SARLÓS BOLDOGASSZONY - IFJÚSÁGI BÚCSÚ
Július 12. Gyermekek búcsúja
Július 19. Kármelhegyi Boldogasszony búcsú
Július 26. Szent Anna és Joachim (nagyszülők búcsúja)
Augusztus 9. Havas Boldogasszony búcsú
Augusztus 16. NAGYBOLDOGASSZONY FŐBÚCSÚ
Augusztus 20. Szent István búcsú
Augusztus 23. Szűz Mária, Világ Királynője búcsú
Szeptember 6. Szenvedélybetegek zarándoklata
Szeptember 13. KISBOLDOGASSZONY FŐBÚCSÚ-NÉMETEK BÚCSÚJA
Szeptember 20. Idősek, betegek, özvegyek búcsúja
Október 4. Őrangyalok búcsúja
Október 11. Magyarok Nagyasszonya búcsú
November 29. a Kegytemplom felszentelésének évfordulója
December 6. Szeplőtelen fogantatás búcsú


Szentmisék rendje:
Miserend a 2009. évben: vasárnap 8-kor és 10-kor, hétköznap: márc. 28-ig 17 órakor; márc. 30-tól szept. 26-ig 19 órakor; szept. 28-tól 17 órakor. .
Kérjük, hogy a szervezett csoportban érkező zarándokok előre jelentkezzenek be a Plébánián.Köszönjük Csibi Imre atya segítségét!
Vissza a kezdő oldalra