Mezőkövesd

Jézus Szívének búcsújáróhelye

Borsod megyében található kegyhely
    A híres Matyóföld fővárosa, Mezőkővesd Jézus szentséges szívének buzgó zarándokünnepségeiről is nevezetes. A város Jézus Szívéről elnevezett templomát 1922-ben kezdték építeni, majd a Jézus társasági atyák letelepedésének évében, 1923-ban föl is szentelték, és megrendezték az első káprázatos Jézus Szíve körmenetet (szívbúcsú), melyen részt vett a pápai nuncius, sőt Magyarország kormányzója is. Volt idő, amikor harmincötezer zarándok jelenléte szentelte meg a búcsús napot. Még napjainkban is tízezer körül van a búcsúsok száma a Jézus Szíve ünnepét követő vasárnapon Az ünnepségek már szombaton este megkezdődnek a templom és a plébánia belső udvarában, a szabadtéri oltárnál bemutatott szentmisével, szentbeszéddel. Ezután éjjel tizenegy óráig szentségimádást tartanak, majd a kegytemplomban egész éjjel népi ájtatosságok kíséretében virrasztanak a hívek. Jézus Szíve vasárnapján reggel öt órakor tartják a kegyoltárnál az első szentmisét, majd hat, hét és nyolc órakor a szabadtéri oltárnál mutatják be ismételten a legfölségesebb áldozatot. Az ünnepség fénypontja a tízórai szentmise, és az azt követő nagy körmenet. A búcsúsok délután kettőkor végzett litániájával ér véget a fenséges, "országos méretű szentszív-búcsú".
     Maga a körmenet rendkívűl impozáns, külsőleg is mutatós és látványos az ezer színben pompázó matyó jellegzetességekkel A kegytemplomot a jezsuita atyák 1950-ben kénytelenek voltak állami parancsra elhagyni, de ennek ellenére a lelkipásztorok és hívek buzgósága révén folytonosan fejlődik, szépül és gyarapszik Jézus Szívének magyarországi búcsújáró helye. A templom belső festése, freskói a híres mezőkövesdi festőművész, Takács István mesterműve 1978-ból. Témája a tarka népviseletben vonuló Jézus Szíve körmenet, előtte a Matyó Madonnával. A freskó alatti fölirat a kedves Jézus Szíve ének refrénje: „Jézus Szíve, légy áldott! Jöjjőn el az országod!"
     A képeken látható új kegytemplom néhány évvel ezelőtt épült, és 2001. október 13-án szentelték fel. A régi templomot ma már nem használják. A kegytemplom a városon átvonuló hármas főútvonal mellett fekszik, kissé beljebb az országúttól. Az Egerből érkező út majdnem a templommal szemben torkollik a főútba. A vasúti állomástól egy kilométernyire van a kegytemplom, de helyi autóbuszjáratok segítenek a kegyhelyhez való gyors megérkezésben.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 196.old.)

    

A mezőkövesdi Jézus Szíve kegytemplom Foto: Nagy Zoltán

A mezőkövesdi Jézus Szíve kegytemplom oltárfestménye Foto: Nagy Zoltán

A mezőkövesdi Jézus Szíve kegytemplom oltára Foto: Nagy Zoltán


Jézus Szíve Plébánia
3400 Mezőkövesd
Mátyás u. 73.
Telefon: 49/311-267
Ének
(dallama: Mária buzgó hívei)

1. Egyesüljön minden hű szív, mely az Úr Jézushoz hív!
Jertek a szent oltárához, az ég és föld Urához!
Fehér ostya szent színében jelen van itt csodaképpen!
Jézus Szíve, ó, légy áldott! Jöjjön el az országod!

2.Áldó kezeit kitárja, hódolatunkat várja.
Boruljunk le őelőtte s fogadjuk meg örökre:
Hithű gyermekei leszünk! Érette mindent megteszünk!
Jézus Szíve, ó, légy áldott! Jöjjön el az országod!

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 196.old.)


Légifotók: Civertan STUDIO

2005-ben a Szív búcsú június 25-án lesz, a hagyományos körmenettel. A búcsút megnyitó előesti szentmise szombaton este fél 8-kor kezdődik, majd szentségimádás és virrasztás lesz a templomban. Vasárnap de.10-kor kezdődik az ünnepi szentmise és körmenet Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyéspüspök vezetésével.

Fotó: Kunkovács László Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 189.old.
Krisztus keresztre
feszítésének eszközei
a búcsúi körmenetben
1982.
Fotó: Kunkovács László Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 191.old.
Rózsafüzéres asszonyok
társulati jelvényükkel.
1982.
NM Ethnológiai Adattár Fotó:Palotai G. Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 192.old.
Máriás lányok és a Mária dajkája a
Jézus Szíve búcsún 1929.
NM Ethnológiai Adattár Fotó:Palotai G.. Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 245.old.
Koldus a Jézus
Szíve búcsúban. 1930.

A képek az egri Fájdalmas Anya plébánia gyalogos zarándoklatáról a Szív búcsúra (2005):

A képek 2003. június 29-én, a Szent Szív búcsún készültek (Foto: Nagy Zoltán):
Vissza a kezdő oldalra