A kegyhely a Mária Zarándokúton található

Monok

Szent Kereszt búcsújáró helye

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és az Egri főegyházmegyében lévő kegyhely
    Abaúj-Zemplén vármegye szélén, a volt szerencsi járásban, az egri érsekség joghatósága alá tartozó tartományi kegyhely. Hegyek koszorúzta tágas völgyben terül el Monok község. Kossuth Lajos szülőfaluja.
    Kegyhelyén minden szeptember harmadik vasárnapján nagybúcsú van a Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepével kapcsolatban, a Kálvária-hegyen. 1910-ben építették boldog emlékű Fischer Colbrie Ágost kassai megyéspüspök idejében a hegy tetején álló nagyméretű kápolnát. Az oltár mögött a Fájdalmas Sűzanya szobra van, az oltár alatt pedig egy mélyedésben, fehér márványból készített szent sírban, életnagyságú méretben, a keresztfától levett Krisztus Urunk teste látható. A kegykápolnától balra, mintegy 15-20 méternyire van a Golgota. Ez alatt is, mintegy barlangszerű mélyedésben, csaknem életnagyságban tekinthető meg a megostorozott Jézus szobra. A hegyoldalban, a kápolnától jobbra és balra vannak elhelyezve a grottaszerű stációk. Nagyobb méretűek a szokványos állomásoknál. Kőből vannak, de bennük különleges anyagból készített, színes, korhű ruházatú bibliai alakokat láthatunk speciálisan kiképzett domborműveken. Müncheni művészek készíttették. Messzi földről jönnek ide évente a búcsúsok. A Hernád völgyéből, a Szárazvölgyből, a Vasonca, a Bódva és a Szerencs patak tájairól, továbbá a Bodrog folyó völgyéből, a Taktaközből és még messzibbről is jönnek, hogy az úgynevezett „Gönci kereszt" jelenlétében hódolhassanak a Szent Kereszt előtt, mely minden idők egyetlen reménysége marad.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 200.old.)


Légifotók: Civertan STUDIO

A Szűz és a keresztről levett Jézus. Fotó: Nagy István

A kálvária Kápolna oltára és a szent sír. Fotó: Nagy István

A megújjult Kálvária és a kápolna (a kálváriadomb). Fotó: Nagy István


Római Katolikus Egyházközség
3905 Monok
Széchenyi u. 91.
Tel.: -
Ó, ne búsúlj, föld árva gyermeke,
Ha körülvesz a bajok serege,
Rózsa nyílik a kíntöviseken,
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Légy közönyös az öröm s bú iránt,
Kövesd Jézust, a szenvedő királyt.
Enyhíthet ő a te kereszteden.
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Hogyha szenvedsz, s az Istenben bízol,
Jézusoddal egy pohárból iszol,
Buzdulj fel a dicsőült szenteken,
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Tisztítótűz az ínség s nyavalya,
Ha békén tűrsz, szentté válsz általa,
Lelked üdül, ha fekszel betegen.
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Tisztítótűz az ínség s nyavalya,
Ha békén tűrsz, szentté válsz általa,
Lelked üdül, ha fekszel betegen.
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Ha szégyenbe dönt a sok álbarát,
Viselned kell a töviskoronát.
Ha vészfelleg sötétlik egeden.
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Tűrj békével, ne légy vigasztalan.
A csüggedés nem segít, hasztalan.
Szép szivárvány ragyog a könnyeken,
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Fogadd el a szenvedés poharát,
Ez szépíti mennyei koronád,
Krisztus is tűrt, hogy úttörőd legyen,
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Az alacsony sorsot meg ne utáld.
Sőt érette az Urat áldd,
Példaképed üdvözítőd legyen.
Nyugodjál meg az égi végzeten!

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 200.old.)

A gönci keresztet viszik a zarándokok a búcsún

Fő búcsúja Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéhez (szeptember 14.) kapcsolódóan, szeptember 3.vasárnapján van, 2005-ben, szeptember 17-18-án.


A Kálváriára felvezető stációk

A Szent Kereszt
felmegasztalásának
ünnepe 1999-ben

Ünnepi szentmise a búcsún (1999)

A római katolikus
templom

Templombelső

A Kálvária-dombon épült kápolna
A Kálvária-dombon
épült kápolna
Zarándokok a Kálvárián
Búcsúsok
Fotó: Nagy István
A kálváriárol a község panorámája
látható
Fotó: Nagy István
Templom belső
Fotó: Nagy István
A templomban lévő szent sír

A stációk képei:

Fotó: Nagy István
Jézust Halálra Ítélik
Fotó: Nagy István

Jézus Vállára Veszi
a Keresztet
Fotó: Nagy István
Jézus Eloször Esik El
A Kereszttel
Fotó: Nagy István
Jézus Édesanyjával Találkozik
Fotó: Nagy István
Cirenei Simon Segít
Jézusnak Vinni a keresztet

Fotó: Nagy István
Veronika Letörli Jézus Arcát
Fotó: Nagy István
Jézus Másodszor Esik el
A Kereszttel
Fotó: Nagy István
Jézus Szól A síró Asszonyokhoz
Fotó: Nagy István
Jézus Harmadszor Esik
El A Kereszttel
Fotó: Nagy István
Jézust Megfosztják Ruháitól

Fotó: Nagy István
Jézust Keresztre Szegezik
Fotó: Nagy István
Jézus Meghal A Kereszten
Fotó: Nagy István
Jézus Testét Leveszik
A Keresztrol.
Fotó: Nagy István
Jézust Sírba Teszik

Képek a 2007. évi búcsúról:

Fotó: Nagy István
A Kálvária bejárása
Fotó: Nagy István
Az úr igéjének hírdetésére
készülve
Fotó: Nagy István
Templom belső
Fotó: Nagy István
A Szent kereszt fel-
magasztalása a kálvárián

A fekete-fehér képek forrása a "Száz magyar falu" könyvsorozat Monok c. kötete (Írta: Tamás Edit), 112-122. old.

Vissza a kezdő oldalra