A kegyhely a Mária Zarándokúton található

Máriabesnyő

Szűz Mária kegyhelye

Pest megyében lévő kegyhely, a váci egyházmegyében fekszik, közigazgatásilag Gödöllő része.
     Grassalkovich Antal birtokán, Besnyőpusztán egy kis domb tetején ősi premontrei templommaradványok voltak. Egy alkalommal, feleségével, Klobusitzky Teréziával Hatvanból jöttek haza, Gödöllőre, elhatározták, hogy a romok helyén egy Loretoi kápolnát építetnek a híres itáliai Loretoi Kegyhely mintájára, fogadalomból a feleség gyógyulásáért. A szent család egykori otthona csodálatos módon 1295. december 10-re átkerült az olaszországi Loretóba. Azóta ott áll az egyik legjelentősebb zarándokhelye Európának. A Szent Ház pontos mását többfelé felépítették a világon. 1759 tavaszán a gödöllői gróf szándéka szerint Besnyőpusztán is hozzákezdtek a munkálatokhoz. A romok eltakarítását egy Fidler János nevű kőműves vezette. Neki egy napszámosa, bizonyos Tóth Márton, április 19-re virradólag egy álmot látott-melyet aznap el is mondott Fidler Jánosnak- az álomban valaki szólt hozzá: ”Ha a templom romjai közt ott, ahol hajdan a főoltár állott, ásni fogsz, valami szép tárgyat találsz!” Az álomban megjelölt helyen ásni kezdtek, és valóban, egy 11 cm magas, XI-XII századból való csontszobrot találtak, amely Máriát ábrázolja, amint a szívét nyújtja balkezével gyermekének. Szíve teljes odaadásával szolgálta Mária Istent egész életében- ezt juttatja kifejezésre a szobor. Mindkettőjük fejét korona, a Szűz anya derekát pedig díszes öv ékesíti.
folytatás ...

Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 272.old.
Mézeskalácsos sátor a máriabesnyői búcsúban
MN Ethnalógiaia Adattár
Fotó: Manga J. 1944.

Máriabesnyői kegyszobor

Foto: Kovács László


2100 Gödöllő-Máriabesnyő
Kapucinusok tere 1.
Telefon: 28/510-025
Fax: 28/510-026
E-mail:besnyo@vnet.hu
Web: www.mariabesnyo.hu

Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház és Konferenciaközpont
2100 Gödöllő-Máriabesnyő
Kapucinusok tere 3.
Tel.:28/420-176
Tel./Fax:28/510-742
E-mail: matersal@invitel.hu
mater.salvatoris@vaciegyhazmegye.hu
Honlap: www.matersalvatoris.hu


Bese Gergő Péter: Hordozható Mária szobrok

Luppa Péter: Mária-Besnyő (Búcsújárási hely)
(Vasárnapi Újság, VIII/47. 1861. nov. 24., p. 557-558.)
A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.55.old.
1. Köszöntünk téged jó anyánk,
elhoztuk néked hű szívünk
S te tárt karokkal vársz reánk,
kik porlepetten érkezünk.
Mert mindig vársz és szent öledben
reánk vár Isten egy Fia,
Dicsérjen ég és föld szüntelen
áldott besnyői Mária.

2.Letéve bűnünk terheit,
már átölel a két karod,
Letörlöd kínunk könnyeit,
s Fiad kegyelme ránk ragyog.
Mert mindig vársz és szent öledben
reánk vár Isten egy Fia,
Dicsérjen ég és föld szüntelen
áldott besnyői Mária.

3.Bár annyi baj és gond gyötör,
itt elcsitul a szenvedés,
Szemed biztatva tündököl
és boldog minden szívverés.
Mert mindig vársz és szent öledben
reánk vár Isten egy Fia,
Dicsérjen ég és föld szüntelen
áldott besnyői Mária.

4.Ha szíveden pihenhetünk,
eloszlik minden bús panasz,
Itt jó nekünk, itt jó nekünk,
átjár a gyógyító vigasz.
Mert mindig vársz és szent öledben
reánk vár Isten egy Fia,
Dicsérjen ég és föld szüntelen
áldott besnyői Mária.

Forrás: Zarándokok engesztelőnapi ima- és énekeskönyve Máriabesnyői Kapucinus Rendház, 74-75.old.

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció határozata értelmében a Máriabesnyői Kegytemplom basilica minor rangra emelkedett, amelynek ünnepélyes kihirdetésre,
szentmise keretében, 2008. szeptember 7-én 10 órakor került sor.

Képek a templomról és környékéről:


Egy kép a mosolygó
Szűzanyáról
Fotó: Marton Levente


Foto: Pozsár Tamás
Kegytemplom
Foto: Pozsár Tamás
Kegytemplom
Foto: Pozsár Tamás

Foto: Pozsár Tamás
Szent Ferenc
Foto: Pozsár Tamás
Szabadtéri oltár
Foto: Pozsár Tamás
Székelykapu
Máriabesnyő 2007. július 1.: Kárpát-medencei összmagyarság búcsúja
A vasárnapi ünnepi szentmisét Orosch János nagyszombati segédpüspök mutatta be
(Képek: Nagy Zoltán):

Foto: Nagy Zoltán
Foto: Nagy Zoltán
Foto: Nagy Zoltán
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
Foto: Nagy Zoltán
Foto: Nagy Zoltán
Foto: Nagy Zoltán

Foto: Nagy Zoltán
Foto: Nagy Zoltán
Foto: Nagy Zoltán

***

Rákosszentmihály - Máriabesnyő zarándoklat 2006. június 24.

***

Képek a 2004-es Nagyboldogasszony napi búcsúról (Foto: Nagy Zoltán):


Isaszegiek gyalogos zarándoklata

József atya útrabocsátó szavai

Imádkozás egy
erdei keresztnél

Képesfa az erdőben
a zarándok út mentén

Találkozás hazafelé
tartó zarándokcsapattal


Besnyői kegytemplom

Képek az ünnepi szentmisét követő
körmenetről
Képek a 2003-as Nagyboldogasszony napi búcsúról (Foto: Nagy Zoltán):

Foto: Nagy Zoltán
Isaszegi gyalogos zarándoko
érkezése
Foto: Nagy Zoltán
Isaszegi Mária-lányok
Foto: Nagy Zoltán
Özséb Nővérek az ünnepi
szentmisén
Foto: Nagy Zoltán
A máriabesnyői
Mária-lányok

Foto: Nagy Zoltán
Dr. Beer Miklós váci
megyéspüspök és a
papság bevonulása
Foto: Nagy Zoltán
Az ünnepi szentmise
Foto: Nagy Zoltán
Az ünnepi szentmise
Foto: Nagy Zoltán
Körmenet

Foto: Nagy Zoltán
Körmenet
Foto: Nagy Zoltán
Körmenet
Foto: Nagy Zoltán
Körmenet
Foto: Nagy Zoltán
Keresztút-járás

2009. évi búcsúnaptár - Máriabesnyő

A Kegyszobor megtalálásának 250. évfordulója - Jubileumi Év

2009. április 18-19. A Kegyszobor megtalálásának 250. évfordulója

2009. május 23. Budapesti és Pest Megyei Németek Zarándoklata
Szombat: A programok 9 órától kezdődnek a Bazilikában: rózsafüzér, szentmise, Szentségimádás, litánia, keresztút 15 órakor a zarándoknap lezárása.

2009. május 30-31-június 1. Pünkösd
Szombat: virrasztás a Bartimeus dicsőítő csoport vezetésével
Vasárnap: hajnalban Via Lucis, 10 órakor ünnepi mise,
Hétfő: majális és főpapi szentmise

2009. június 27-28. Sarlós Boldogasszony, Kárpát-medencei Magyarság Búcsúja
Erdély, Vajdaság, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék és az anyaország hívő magyarjai részvételével.
Szombat: virrasztás
Vasárnap: hajnalban Via Lucis, 10 órakor ünnepi mise.

2009. augusztus 15 - 16. Nagyboldogasszony Főbúcsú
Szombaton: 19 órától ünnepi vigilia szentmise. Utána gyertyás körmenet, egész éjjel virrasztás (Keresztút, Szentségimádás, Temetői áhítat, Rózsafűzér).
Vasárnap: 10 órától ünnepi püspöki szentmise, körmenet. 14 órakor Litánia

2009. szeptember 6-7. Kisboldogasszony Nagybúcsú
Szombaton: 19 órától ünnepi vigilia szentmise. Utána gyertyás körmenet, egész éjjel virrasztás (Keresztút, Szentségimádás, Temetői áhítat, Rózsafűzér).
Vasárnap: 10 órától ünnepi püspöki szentmise, körmenet. 14 órakor Litánia

Egész évben szeretettel várjuk a zarándokokat, előzetes bejelentés esetén.
Szentmisét és gyóntatást, lelki programot is biztosítunk. Étkezési lehetőség a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban. A zarándoklat összekapcsolható a Királyi Kastély meglátogatásával, ahol szintén előzetes bejelentést kérnek.
Vasárnap, ünnepnap a szentmisék rendje: 9.00, 10.30, 18.00

A Basilica Minor cím alapján teljes búcsú nyerhető a Bazilikában:

1. A bazilika felszentelésének évfordulóján (aug. 15),
2. A titulus liturgikus megünneplésének napján (aug. 15),
3. Szent Péter és Pál apostolok főünnepén (jún. 29),
4. A bazilika cím megadásának évfordulóján (május 2.),
5. Évente egy olyan napon, amelyet a hely ordináriusa határoz meg (április 19. a Kegyszobor megtalálásának napja),
6. Évente egy olyan napon, amelyet minden hívő szabadon választhat meg.


Minden hónap 25-én Engesztelő Nap Dr. Beer Miklós váci püspök úr vezetésével. Az Engesztelő Napok 15.00-kor kezdődnek. 15.00-tól keresztút - 16.00-tól rózsafüzér - 17.00-tól szentségimádás - 18.00-tól Szentmise
A nagyobb ünnepeket a közel eső vasárnapi nagymisén is megüljük.
A Szentmisék rendje:
Hétköznap: 18.00
Vasárnap: 9.00, 10.30, 18.00
Szerdán nincs szentmise.
Főbúcsúkon:
Szombaton 16.00-tól gyónási lehetőség van, 19.00-kor ünnepi vigília szentmise gyertyás körmenettel. 22.00-kor keresztút. 23.00-kor Szentségimádás.
24.00-kor Éjféli Engesztelő áhitat a temetőben.
Vasárnap 8.00-tól gyónási lehetőség. 10.00-kor ünnepi szentmise szentségi körmenettel. 14.00-kor Lorettói litánia és a zarándokok elbúcsúztatása.
Köszönjük Kája Sándor kántor úr és Pozsár Tamás olvasónk segítségét!
Vissza a kezdő oldalra