A Feltámadási menet Kókán és Jászberényben

Megérkezett a Felvidékre a feltámadási jelvény - képes beszámoló. (külső hivatkozás)

***

Tiszafüredre is eljutott a feltámadási menet

***

Beszámoló az Ipolybalog-Balassagyarmat, Szécsény -Ipolyvarbó-Bussa szakaszról

***

A Feltámadási Menet Csurgón

***

A Feltámadási Menet Horgoson

***

Feltámadási menet szegedi eseményeinek plakátja (pdf) .

***

Feltámadási menet Zamárdiból Fonyódra .
Fényképes beszámoló.

***

A Duna TV Élő egyház című műsorának április 11-i adásában volt egy részletes beszámoló a Feltámadási menet húsvéti, nagypénteki indításáról, amely itt tekinthető meg . (12'06"-tól 15'18"-ig tartó műsorrész)

***

Fényképsorozat a harmadik ág siófoki indításáról itt tekinthető meg .

***

A 2010. évi Feltámadási Menet meghívó levele
(Word dokumentum)

***

A feltámadási menet 2010. évi útvonala
(Word dokumentum)

***

A szervezést lezáró levél
(Word dokumentum)


A 2009. évi Feltámadási Menet oldala

A 2008. évi Feltámadási Menet oldala

A 2007. évi Feltámadási Menet oldala

Válogatás a korábbi Feltámadási Menetek képeiből

A Feltámadási menet Kőszegen:
A Szombathelyre érkezett feltámadási zarándokkeresztet 2010. április 9-én, pénteken vitték tovább a szombathelyiek 30 km-es gyalogzarándoklat keretében Kőszegre. Péntek reggel a püspöki szentmise után, fél 8-kor Dr. Veres András megyéspüspök áldásával több mint százan indultunk útnak. A zarándokok között a Brenner János Általános Iskola és a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium hetven diákja mellett a Szombathelyi Magyarok Háza Egyesület hívására érkezett hívők is voltak.
     Herény érintésével a gencsapáti Szentkút volt az első állomás, ahova rózsafüzér imádkozása közben megérkeztünk. A kápolna mellett a falu képviseletében Bodorkós Ferenc polgármester és Molnár Szabolcs plébános kötött egy-egy szalagot a keresztre. Rövid pihenő után Perenye érintésével Gyöngyösfalu és Lukácsháza határában folytattuk utunkat, itt már többségében a két iskola diákjai vitték tovább a keresztet. Az időjárás is kedvezően alakult: gyönyörű napsütés és enyhe szellő könnyítette vándorlásunkat. Hosszabb pihenőt Kőszegdoroszló határában tartottunk. Bár már az út felén túljutottunk, a fiatalos lendület az idősebb zarándokokat is magával ragadta. Délután 3 órakor érkeztünk Velembe, ahol az Alkotók Házánál tisztelegtünk a Szent Korona 1944–45-ös őrzési helyénél, és elimádkoztuk az Irgalmasság rózsafüzérét, amelyet a magyar haza és a nemzet jövőjének jobbra fordulásáért ajánlottunk fel. A zarándoklat utolsó szakasza Cákon keresztül vezetett Kőszegre, útközben érintve a műemléki nevezetességet, a cáki gesztenyés pincesort.
    Kőszegen a Verbita Missziós Házban pihentünk meg, mielőtt ünnepélyesen bevonultunk volna a Fő téri fogadásra. Kőszeg képviselői este 7 órakor ünnepség keretében vették át a Jézus Szíve-templom előtti téren a zarándokkeresztet, és felkötötték a város és a megye szalagjait. A zarándokok ugyan fáradtan, de derűsen és lelkileg feltöltődve indultak haza autóval vagy vonattal. Nagylaki András - Martinus
Képek erről a szakaszról itt láthatók.
***
A Feltámadási menet Milejszegen:
A milejszegi Assisi Szent Ferenc-templom kertjében vártuk a Feltámadási menetet 2010. április 9-én, péntek délután. Idén a Halastóról, Vaspörről, Zalalövőről, Zalaháshágyról és Pusztacsatárról érkező hívek hozták el a szárnyas keresztet Kovács Miklós plébános vezetésével. A jelképet szentmise keretében Görbe László plébános vette át a zarándokoktól, majd a helyi kultúrházban gyűltünk össze egy kis ismerkedésre, kötetlen beszélgetésre.
     Másnap, április 10-én, szombaton Csesztregre vittük tovább a feltámadási szimbólumot, ahol Páli Zoltán atya a hívekkel együtt örömmel fogadott bennünket. Görbe László atyával szentmisét mutattak be, a szertartást követően pedig a közösségi házban élvezhettük a csesztregi hívek vendégszeretetét..
Szekér Bea - Martinus
Képek erről a szakaszról itt láthatók.
***
Szombathelyre érkezett a Feltámadási menet zarándokkeresztje:
A celldömölki hívek Nagy Péter atya vezetésével 2010. április 8-án, délután 4 órakor érkezek meg a Feltámadási menet zarándokkeresztjével Szombathelyre. A helyi hívek a Szent Márton-templom előtt csatlakoztak a zarándokcsoporthoz, hogy a Fő téren át egészen a Székesegyházig kísérjék a szárnyas keresztet, amit a szombathelyi szervezők képviselői ünnepélyes keretek között vettek át.
    A köszöntő után Horváth Csaba szavalata és Menyhárt Izabella éneke következett, majd id. Nagylaki András, a Szombathelyi Magyarok Háza Egyesület elnöke kötötte fel az általa festett szombathelyi szalagot a keresztre. Az ünnepséget Mikolás Attila atya beszéde és Nagy Péter celldömölki plébános áldása zárta. A keresztet a káptalani sekrestyében helyezték el, innen hozzák ki április 9-én, hogy a szombathelyi hívek gyalogos csapata Kőszegre vigye azt. A szombathelyiek zarándoklatát a Szombathelyi Magyarok Háza Egyesület, a Premontrei Rendi Szent Norbert Rendi Gimnázium és a Brenner János Óvoda, Általános Iskola és Kollégium szevezte.[...]
     A feltámadási jelvényt hozókat mindig ünnepélyesen fogadja a következő közösség, aztán másnap ők viszik tovább a szárnyas keresztet. Ezáltal sok ezer ember, akik amúgy pünkösdkor nem kelnének útra, lélekben „eljuthatnak” Csíksomlyóra. A fogadási ünnepségen ezúttal a következő evangéliumi igét – ami egyben az idei Feltámadási menet mottója is – ajánlottuk a résztvevők figyelmébe: „Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi.” (Jn 17,11)
     Szombathelyről 2010. április 9-én, pénteken indul a gyalogos zarándokmenet Kőszegre. Az útvonal: Szombathely, Székesegyház – Gencsapáti, Szentkút – Perenye – Gyöngyösfalu – Lukácsháza - Kőszegdoroszló – Kőszegszerdahely – Velem – Cák – Kőszeg. Indulás: 7.30-kor.
ifj. Nagylaki András - Martinus
Képek erről a szakaszról itt láthatók.
***
A Feltámadási menet Körmenden:
Sűrű programja volt a körmendi híveknek 2010. április 7-én. Szinte még véget sem ért a II. János Pál pápára való megemlékezés, amikor a városba érkezett az ún. „Feltámadási menet”. A nemzeti zarándoklat a tihanyi és a zamárdi egyházközség kezdeményezésére a 2004. évi kettős állampolgárságról szóló népszavazás kudarca után, 2005-ben indult útjára első ízben azért, hogy hirdesse a Feltámadott Krisztussal való szövetségünket, s nemzeti újjászületésünk tiszta vágyát – a kettőt egységbe fogva és egyszerre.
    A mintegy 3000 km-es utat megtevő nemzeti zarándoklat húsvéttól pünkösdig tart, s a Balatontól Csíksomlyóig áthalad minden kárpát-medencei utódállam területén. Ezt a távolságot a résztvevő közösségek körülbelül 30-40 km-es szakaszokat vállalva teszik meg. A Feltámadási menet egyik ága Zamárdiból délnyugati irányba indul el, majd a szlovéniai magyaroktól visszafordulva Baranyán s a Délvidéken, majd az Alföldön át a Maros völgyében lép be Erdélybe, s halad Somlyó felé.
    A másik ág Tihanyból nyugat felé Burgenland irányába halad, és Sopronnál keletre fordulva a Felvidéket, Észak-Magyarországot, Kárpátalját köti össze Erdéllyel és Csíksomlyóval. A zarándoklat – amelynek szerves része az Árpád-kori motívumú szárnyas kereszt – idei útvonala egy középső ágat is hajtott, amely az ország közepét öleli föl Szatmáron át a Szilágyságig. A nemzeti zarándoklat útvonala, az együvé tartozást jelképezve egy képzeletbeli szívet rajzol a Kárpát-medence területére.
    Zalaszentgrót polgármestere kis küldöttséggel hozta a szárnyas keresztet Körmendre, ahol a helyi Kolping család tagjai fogadták azt a Batthyány emléktemplomban. A jelenlévőket Nagy Lajos elnök köszöntötte, s vette át szentmise keretében a szimbólumot, amit a zarándokok Pusztacsatárra visznek majd tovább. Varju Gábor káplán szentbeszédében hangsúlyozta, hogy mennyire fontos lenne a nemzet egységét ily módon is erősíteni.
Bedőcs Gyula
Képek erről a szakaszról itt láthatók.
***

Részlet Schönberger Jenő szatmári püspök úr 2010. febr. 17-i leveléből:
"Örömmel olvastam levelét,melyben a "Feltámadási menet"-ről ír, amit az idén is szeretnének indítani Csíksomlyóra. ... A magam részéről örülök annak, hogy egyházmegyém területén is áthalad a Feltámadási menet, kezdeményezését jónak tartom és erkölcsileg támogatom."

Részlet a Kalocsai Főegyházmegye hivatalának 2010. febr. 17-i leveléből:
"Érsek úr a "Feltámadási menet" céljaival egyetért, melynek 2010. évi Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érintésével történő megvalósításához erkölcsi támogatását adja. ..."

Részlet Veres András szombathelyi püspök 2010. február 18-i leveléből:
"Kezdeményezésük ellen nincs kifogásom, sőt nagyon dicséretesnek tartom. Magam is imádkozom, hogy sok lelki gyümölcs teremjen belőle. Isten áldása kísérje a szervezők munkáját és a zarándokokat az út egésze folyamán."

Korábban:

Részlet Jakubinyi György gyulafehérvári érsek úr 2009. február 25-i leveléből:
"… Örömmel vettük tudomásul, hogy az idén is megszervezik, immár 5. alkalommal a "Feltámadási menetet"... A kezdeményezést a magunk részéről jónak tartjuk és erkölcsileg támogatjuk."

Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök úr e-mailje 2008-ban:
"Kedves megkereső levelét megkaptam. Minden imádságos, Istenhez vezető kezdeményezés hasznos. Ha meg a magyarság összetartozását is célul és eszközül választják, még inkább segítő, nevelő jellege van. Isten áldását és Magyarok Nagyasszonyának oltalmát kérem kezdeményezésükre. ..."